Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije  svake godine provodi Program utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije kojim su obuhvaćene 4  plaže na području općine Blato: Veli žal na Prižbi, plaža na Prišćapcu, plaža u Prigradici u uvali, te plaža u Prigradici iza „jige“.
Treće redovno ispitivanje mora, koje je Zavod počeo provoditi od 15. lipnja 2015. godine, pokazalo je da je na plaži u Prigradici u uvali došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora  fekalnim  vodama. Sukladno  Uredbi  o  kakvoći  mora za kupanje (NN73/08) NE PREPORUČA SE KUPANJE do daljnjih obavijesti.  Uzorkovanje mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja. Analize uzoraka mora i dalje su u tijeku. Prethodnim ovogodišnjim ispitivanjima more na plažama na području općine Blato bilo je izvrsne kakvoće. Detaljne rezultate ispitivanja kakvoće mora možete pogledati na web stranici http://www.izor.hr/kakvoća/ .