-

predavanje.jpg (25544 bytes)Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, uz sudjelovanje u organizaciji Društva prijatelja Vino u tradiciji življenja Blato, Poljoprivrede Blato d.d., PZ Jedinstvo - Smokvica i PZ Pošip - Čara organizirali su u Domu kulture u 
Blatu vrlo uspjelo i dobro posjećeno stručno-tematsko predavanje o vinogradarstvu i vinarstvu. 

Nakon što je u ime domaćina direktor Poljoprivrede Blato Ivan Milat pozdravio sve nazočne korčulanske vinogradare i vinare iskazao je zahvalnost organizatoru i predavačima na stručnom doprinosu i unapređenju vinogradarstva i vinarstva. Potom je ing. Ivanka Čelar u ime HZVV-a otvorila skup, te uvodno istaknula da danas na otoku Korčuli ima 430 hektara površine pod vinogradima, od čega je 60 posto pod zaštitom kao vrhunska vina. Također, predstavila je stručne predavače okupljenim vinogradarima i vinarima, a kojima se prvi obratio prof. dr. Nikola Mirošević (Agronomski fakultet u Zagrebu) sa temom Suvremeni pogledi na vinogradarstvo. S tim u vezi prof. Mirošević je ukazao na sve prisutniju globalizaciju i liberalizaciju tržišta vina koja su dovela do hiperprodukcije vina sumnjive tehnološke kakvoće i niskih cijena, čemu se treba suprotstaviti kvalitetom i autohtonošću. 

Nadalje, pozitivna iskustva pojedinih svjetskih proizvođača vina bilo bi vrijedno prihvatiti i ista primjenjivati u našim uvjetima, pazeći pritom da se istodobno potiču vlastiti resursi i autohtone sorte, da se brže krene u obnovu neobrađenih površina, da se zaštite lokaliteti i vinogorja i da se putem državnih poticaja povećaju površine pod vinogradima. Predstavnik Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu ing. Ivo Kiriđija govorio je o Utjecaju loznih podloga na urod i kvalitetu grožđa, a predstavnica HZVV-a ing. Branka Mihaljević o Izradi vinogradarskog katastra, odnosno, o svrsi izrade, o načinu funkcioniranja sustava izrade vinogradarskog katastra u RH, o načinu popunjavanja obrazaca, o bazi podataka i načinu njihove obrade. Najavljena tema Značaj pedoloških analiza pri podizanju novih vinograda nije održana zbog bolesti predavača. 

Inače, stručno-tematskom predavanju u Domu kulture u Blatu prethodio je obilazak vinograda i polja u Čari, Smokvici i Blatu (Čelopike), gdje je ing. Zdenko Ivanković (Agronomski fakultet u Zagrebu) na licu mjesta praktično prezentirao pravilnu rezidbu vinove loze. (D.O.)