Zgrada Opcine Obavijest
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2019. godinu;
 3. Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2020. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Lučica;
 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato iz Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta sanacije deponija Sitnica;
 9. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato;
 10. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Blato;
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Blato;
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice Blato;
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Blatski fižuli Ustanove u kulturi;
 14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za tri (3) člana Nadzornog odbora Eko-a d.o.o. Blato;
 15. Prijedlog Odluke o razrješenju Nadzornog odbora Eko-a d.o.o. Blato;
 16. Prijedlog Odluke o imenovanju tri (3) člana Nadzornog odbora Eko-a d.o.o. Blato;
 17. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada;
 18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju programa rada Narodne knjižnice Blato za 2020. godinu;
 19. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato;
 20. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2020. godinu;
 21. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2019. godinu;
 22. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2020. godinu;
 23. Prijedlog Programa rada Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2020. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE


Ispis