Zgrada Opcine Obavijest

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato održat će se 18. rujna (srijeda) 2019. godine u vijećnici Općine Blato s početkom u 17:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine;
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2019. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato;
 6. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato;
 7. Prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete;
 8. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje činjeničnog stanja Projekta „Dogradnja luke Prigradica – Otok Korčula“;
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Blato;
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Blato;
 11. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu građenja građevine vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracija Blato – Prigradica – prikupljanje i odvodnja otpadnih voda, 2. skupine i rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, vodogospodarskog sustava uređenja voda i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže – Aglomeracija Blato – Prigradica – rekonstrukcija vodoopskrbe mreže, 2. skupine;
 12. Prijedlog Odluke o izmještanju lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i pokretanje postupka za pronalaženje nove lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad;
 13. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za iznalaženje nove lokacije;
 14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE