Dvorana Dom Kulture Blato

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato održat će se 03. lipnja (petak) 2022. godine u vijećnici Općine Blato s početkom u 18:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine;
  2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Blato;
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“ od roditelja-korisnika usluga;
  4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Blato;
  5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Narodne knjižnice Blato za 2022. godinu;
  6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prodaju građevinskog zemljišta;
  7. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Blato;
  8. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Blato;
  9. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Blato u 2022. godini.

Materijali za 10. sjednicu vijeća

Općinsko vijeće
Predsjednik
Želimir Bosnić, mr.pharm.