Zgrada Opcine

- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Blato
- Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu rada JUO Općine Blato
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa u naseljima na području Općine Blato
- Odluka o imenovanju Trga dr. Franje Tuđmana u naselju Blato
- Zaključak o imenovanju Komisije za popis birača

Vijećnici općinskog vijeća u četvrtak 2. ožujka 2006. godine održali su 8. sjednicu Općinskog vijeća na kojoj je bilo šest točaka dnevnog reda.

U skladu sa Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, vijećnici Općinskog vijeća potvrdili su prijedlog Poglavarstva i prihvatili Oluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Blato, Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća, te Odluku o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato.

U nastavku sjednice jednoglasno je prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa u naseljima na području Općine Blato. Naime, Općinsko poglavarstvo potaknuto brojnim problemima parkiranja teretnih vozila na javnoprometnim površinama predložilo je izmjenu postojeće Odluke na način da se zabranjuje parkiranje teretnih vozila do 3.5 tone nosivosti i vozila čija ukupna masa prelazi 3.5 tone po javnim površinama, a za tu namjenu određuju se parkiralište u 85. ulici(ispod Bilega križa).

U nastavku rasprave vijećnici su upoznati kako će u skorije vrijeme doći i do nove regulacije prometa u naselju Blato budući je u međuvremenu došlo do izgradnje nove prometnice. Također tijekom turističke sezone biti će u funkciji i dva naplatna parkinga, a planira se i proširenje pješačke zone na način da će se sjeverni dio aleje lipa od zgrade hotela «Lipa» do zgrade Osnovne i Srednje škole zatvoriti za promet. Istaknuto je kako bi se maksimalno trebala izbjegavati upotreba automobila na malim relacijama jer 1450 automobila koliko posjeduju građani Blata je preveliko opterećenje za postojeće prometnice u centru mjesta, posebno tijekom turističke sezone.

Većinom glasova vijećnika prihvaćena je Odluka o imenovanju Trga dr. Franje Tuđmana koji će zauzimati prostor oko zgrade Doma kulture u Blatu, a svečano otvaranje Trga planira se za Dan općine Blato.

Na kraju sjednice jednoglasno je prihvaćen i Zaključak o imenovanju Komisije za popis birača koja provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu ili ispravak popisa birač