Zgrada Opcine

1. Prijedlog Odluke o protokolu Općine Blato;

2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato;

3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato;

4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato;

5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato;

6. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o radu Blatske razvojne agencije BLARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge od 1. ožujka 2018. godine do 31. prosinca 2019. godine;

7. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Zaključka Povjerenstva za utvrđivanje činjeničnog stanja projekta „Dogradnja luke Prigradica – otok Korčula“.

Dana 16. siječnja 2020. godine u vijećnici Općine Blato održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

Općinsko vijeće prihvatilo je Odluku o protokolu Općine Blato koja je ussklađena sa

Zakonom o državnim blagdanima u Republici Htvatskoj, koji je stupio na snagu 01.01.2020. godine. Usklađivanje sa zakonom je izvršeno za slijedeće Blagdane i Spomendane:

  • 30 svibnja Dan državnosti (Blagdan)
  • 25. lipnja Dan neovisnosti (Spomendan)
  • 30. kolovoza Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu (Spomendan)
  • 18. studenog Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje (Blagdan).

Također, za pojedine blagdane za koje se održava Sv. misa na sam Dan, polaganje vijenca biti će isti dan.

Vijeće je prihvatilo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato kojom se raspisuje javni natječaj za prodaju poljoprivednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Blato, koje je Programom raspolaganja poljoprivednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato predviđeno za prodaju. Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato provesti će Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Blato, a odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Blato na prijedlog Povjerenstva. Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Blato u trajanju od 30 dana. Pisane ponude se dostavljaju Općini Blato u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Blato.Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Dubrovačko - neretvanskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Vijeće je također prihvatilo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske području Općine Blato kojom se raspisuje natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Blato koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato predviđeno za zakup. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato provesti će Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Blato, a odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Blato na prijedlog Povjerenstva. Početna cijena utvrđena je na temelju Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Blato u trajanju od 30 dana. Pisane ponude se dostavljaju Općini Blato u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Blato. Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Dubrovačko - neretvanskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Vijeće je prihvatilo Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato kojom se imenuju Antun Žanetić, dipl iur., Tomislav Protić, dipl. ing. geod., Zrinka Favro, dipl. ing. agr., Marko Protić, član Općinskog vijeća i Edi Matulović, član Općinskog vijeća.

Vijeće je također prihvatilo Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivedog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato kojom se imenuju Antun Žanetić, dipl iur., Tomislav Protić, dipl. ing. geod., Zrinka Favro, dipl. ing. arg.

Vijeće je primilo na znanje Izvještaj o radu razvojne agencije BLARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge od 1. ožujka 2018. godine do 31. prosinca 2019. godine koji je izlagao direktor Tomislav Šeparović. U izlaganju navodi pripremu i provedbu projekata, posebno većih infrastrukturnih, kao što su izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica na području Općine Blato i dovršetak galerijskog prostora. Osnovni problemi s kojim se agencija susreće su imovinsko pravni odnosi, kao i nedovršenost ili nepostojanje bazne dokumentacije, također Blara ulaže puno vremena u pripremu bazne dokumentacije za projekte ideje, s ciljem njihove razrade u konkretne projekte. Od projekta koji su u fazi razrade svakako su najvažniji cesta Sitnica-Karbuni, uređenje plaže ravno na Prižbi sa sportsko rekreativnim sadržajima, zatim zamjena postojeće javne rasvjete na području Općine Blato sa ekološki prihvatljivom javnom rasvjetom, te uređenje bivšeg disco kluba Twister.

Na kraju sjednice vijeće je primilo na znanje Zaključak Povjerenstva za utvrđivanje činjeničnog stanja projekta Dogradnja luke Prigradica – otok Korčula“ kojeg je iznijela Predsjednica povjerenstva Marija Bačić, zadatak povjerenstva je utvrđivanje činjeničnog stanja projekta “Dogradnja luke Prigradica – Otok Korčula“. Zaključak je donesen na temelju izvješća Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Vela Luka iz kojeg je vidljivo da je zapelo na izradi idejnog projekta kojeg je trebalo ispraviti uz prethodne konzultacije s Lučkom upravom DNŽ. Isto tako iz navedenog Izvješća je vidljivo da je 04.11.2013. godine Lučka uprava DNŽ dala pisanu Izjavu o odustajanju od izdavanja lokacijske dozvole (o čemu Općina Blato nije bila obaviještena) na temelju koje je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju – Ispostava Vela Luka, 06.11.2013. godine donio Rješenje kojim se navedeni postupak obustavlja (također bez znanja Općine Blato).