Dana 13. studenoga 2009. godine održana je 3. sjednica Ureda načelnika na kojoj se, nakon usklađenja s primjedbama s prošle sjednice, ponovo raspravljalo po točkama dnevnog reda 7. sjednice Općinskog vijeća. Iste se upućuju Općinskom vijeću na donošenje.
Članovi Ureda načelnika raspravljali su i o  povećanju cijena boravka u Dječjem vrtiću Blato, te o povećanju   komunalnog doprinosa i cijena usluga Eko d.o.o. radi usklađenja s cijenama istih usluga u susjednim jedinicama lokalne samouprave.
Nakon rasprave po navedenim točkama Ured je raspravljao i po molbama i zahtjevima građana.


Ispis