Blatska razvojna agencija BLARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (BLARA d.o.o.) u 100%-tnom je vlasništvu Općine Blato. Općinsko vijeće Općine Blato je na sjednici održanoj 14. 12. 2017. godine donijelo Odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću: Blatske razvojne agencije BLARA d.o.o.
Registrirana je kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku, 19. 02. 2018 godine te je započela je sa radom 1 ožujka 2018. godine.
Poslovnica agencije BLARA d.o.o. nalazi se u zapadnom dijelu zgrade općine Blato na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 4. 20271 Blato
Glavne aktivnosti agencije BLARA –e su:
–Izrada svih vrsta projektnih prijava za privlačenje sredstava Europske unije za sve zainteresirane poslovne subjekate te udruge civilnog društva na području općine Blato
–Provedba projekta u suradnji s partnerima i prijaviteljima
– Sudjelovanje u projektima Europske unije
–Suradnja u pripremi strateških dokumenata općine Blato
–Poticanje općine Blato na kompletiranje projektne dokumentacije
–Sklapanje partnerstva s regionalnim i lokalnim agencijama i udrugama
Radno vrijeme BLARA-e :
Pon – Pet 07h- 15h
Kontakt tel.:
099 303 4262 Marija Šimić Marinović bacc.oec


Ispis