Toplinski Val 11 08

Upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje od 11. do 14. kolovoza 2020. godine