Dan Opcine1

Povodom Dana Općine Blato i blagdana Svete Vincence održava se „Kulturni program 2022.” unutar kojeg će se održati i program Tjedna Blata. Program je započeo 9. travnja, a Tjedan Blata će se održati od 21. do 28. travnja 2022. godine.

U ovogodišnjem programu pripremljen je raznolik sadržaj kako bi se na najbolji mogući način obilježio Dan Općine Blato i blagdan svete Vincence.

tjedan blata 4 2022

 

 KULTURNI PROGRAM POVODOM TJEDNA BLATA

 9. travnja / subota /

 09:30

 Uskrsni sajam

 Gradski park Blato

 17. travnja / nedjelja

 20:15

 Uskrsni koncert  - Narodna glazba Blato

 Dom kulture

 18. travnja / ponedjeljak

 20:00

 Izložba fotografija  "Tamo gdje palme cvatu"  autora Zvonimira Atletića

 Matica hrvatska ogranak Blato i Bratovština svete Vincence pod zaštitom Srca Isusova

 Dom kulture

 21. travnja / četvrtak /

 19:00

 19:15

 20:00

 Ophod glazbe H.G.U. „Sveta Vincenca”

 Otvorenje Tjedna Blata

 Izložba „I tamo i ovamo”- Dječji vrtić Blato

 Trg dr. Franje Tuđmana

 Kulturni centar Blato

 22. travnja / petak /

 20:00

 „Novela od Stankota”  - Dramska družina Porto franko

 Kulturni centar Blato

 23. travnja / subota /

 08:30

 DAN OSLOBOĐENJA BLATA OD FAŠIZMA

 Polaganje vijenca na Spomen križ

 Groblje Svetog Križa

 24. travnja / nedjelja /

 08:30

 Izlet na Krulić  - Koordinacija blatskih udruga

 Polje Krulić

 25. travnja / ponedjeljak /

 17:00

 20:00

 Šahovski turnir – Šahovski klub Blato

 Koncert Osnovne glazbene škole pri Osnovnoj školi Blato

 Gradski park Blato

 Dom kulture

 26. travnja / utorak /

 16:30

 20:00

 „Iz priče u priču naše Ivane” - Lutkarska družina Cukarin – DND Blato

 Koncert HGU „Sveta Vincenca”

 Samostanska dvorana

 Dom kulture

 27. travnja / srijeda /

 17:30

 19:00

 20:00

 Program otvaranja sarkofaga Svete Vincence i prva večernja Sveta Misa

 Ophod glazbe H.G.U. „Sveta Vincenca”

 Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom Dana Općine Blato

 Župna crkva Svih Svetih

 Dom kulture

 28. travnja / četvrtak

 08:30

 09:00

 09:45

 10:00

 10:30

 16:00

 18:00

 DAN OPĆINE BLATO I BLAGDAN SV. VINCENCE

 Ophod glazbe H.G.U „Sveta  Vincenca”

 Sveta Misa za sve pokojne

 Ophod Narodne glazbe Blato i blatskih mažoretkinja

 Polaganje vijenca  na Spomen križ uz prigodni komemorativni program

 Sveta Misa za iseljenike

 Glavni javni nastup V.U.Kumpanjija

 Procesija sa moćima svete Vincence, Sveta misa

 Župna crkva Svih Svetih

 Groblje Svetog Križa

 Župna crkva Svih Svetih

 Plokata