Javna Rasprava 26 2 2021

Pozivnica javnopravnim tijelima temeljem Posebne obavijesti u postupku izrade i donošenja ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato, klasa 350-02/20-01/3, urbroj 2138/02-05/1-21-29 od 1. veljače 2021.: https://zoom.us/j/94262949587?pwd=V3grcnE1dFE1cWEvS3RmaU9tSWdJUT09