Maticni Ured Blato

Matični ured Blato

Uredovni dani: ponedjeljak, srijeda i petak

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 9,00 – 12,00

Adresa: Blato, Trg Dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato

Tel: 020/851-206

Fax: 020/851-206


Ispis