Djecji Vrtic 6 2022

Poštovani roditelji,
pred nama su prijave za upise u vrtić za novu pedagošku godinu 2022./2023. koji će ove godine početi 16. lipnja i trajati do 24. lipnja.

Ovim putem želimo na vrijeme obavijestiti sve roditelje da će se prijave za upise u Dječje vrtić po prvi puta obavljati putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Naime, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET provode projekt pod nazivom „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“.

P.U. Dječji vrtić Blato je ove godine sastavni dio spomenutog nacionalnog projekta koji bi trebao omogućiti roditeljima da jednostavnije, s dokumentacijom koja je dostupna online u nacionalnim registrima, izvrše prijave za upis svoga djeteta.

Za početak, roditelji se trebaju prijaviti u sustav e-Građani pomoću neke od vjerodajnica koje nalaže ovaj nacionalni sustav, pri čemu treba napomenuti da je za prijavu djece u vrtiće putem nacionalnog portala dovoljna prijava tzv. niske razine sigurnosti (za što su propisane vjerodajnice: e-PASS, e-pošta, AAI@EduRh, HT Telekom ID).

Molimo da prijavom u sustav e-Građani provjerite podatke koje ovaj sustav sadrži o vama kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU (dio dokumentacije povlači se automatski iz sustava e-Građani):

1. Izvod iz matice rođenih ili rodni list djeteta
2. Potvrdu o mjestu prebivališta
3. Potvrda o radnom statusu roditelja
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 • Dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis, odnosno odgovarajuća isprava za roditelja zaposlenog u inozemstvu – ovjereni preslik ugovora o radu ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje status zaposlene osobe – ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis).
 • Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju),
 • Rješenje da je roditelj djeteta žrtva i/ili invalid Domovinskog rata,
 • Medicinsku dokumentaciju djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta ( Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja),
 • Rješenje ili Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu.
 • Rješenje da je roditelj djeteta korisnik zajamčene minimalne naknade,
 • Dokaz o samohranosti roditelja:
  - Smrtni list za preminulog roditelja, ili
  - Rodni list djeteta, ili
  - Rješenje suda o samostalnom ostvarenju roditeljske skrbi
 • Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji:
  - Pravomoćna Presuda o razvodu braka, ili
  - Tužba za razvod braka (ili potvrda suda da je pokrenuta tužba), ili
  - Izjava roditelja o samostalnoj skrbi djeteta nakon prestanka izvanbračne zajednice,
 • Dokaz o udomiteljskoj obitelji - preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj,
  Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece - presliku rodnog lista za svako dijete.

ZAHTJEV ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ PODNOSI SE PUTEM LINKA https://vrtici.e-upisi.hr / U RAZDOBLJU od 16.6.2022. do 24.06.2022.

Za korištenje tehničke podrške tijekom upisa osigurana je e-mail adresa; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., te broj telefona 091/7244-733, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Detaljne upute za korištenje sustava e-Upisi bit će objavljene na web stranicama vrtića.

U roku do 30 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva za upise Povjerenstvo za upise će, na temelju obrađenih i evaluiranih zahtjeva, objaviti prve rezultate bodovanja na oglasnoj ploči Vrtića i službenim mrežnim stranicama Vrtića, www.dv-blato.hr.

Želimo naglasiti da se radi o aplikaciji izrađenoj na nacionalnoj razini, zbog čega je nadležnost Općine Blato i Dječjeg vrtića Blato vrlo ograničena.

Svi ostali detalji aplikacije i prijave roditeljima će biti dostupni kroz detaljne korisničke upute na stranicama e-Građani odnosno na stranici e-Upisi, te Vas ujedno sve pozivamo da pratite stranice Dječjeg vrtića Blato i Općine Blato na kojima ćemo objavljivati sve informacije i upute važne za upise djece.