Opcina Stipendije

Na temelju članka 92. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 2/21), Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 4/03) i Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 1/04), Općinski načelnik donosi

ZAKLJUČAK
o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija za
akademsku godinu 2022/23

I.

Ovim postupkom raspisati će se Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022/23 redovnim studentima i učenicima koji imaju prebivalište na području Općine Blato. Za akademsku godinu 2022./23. Općina Blato stipendirati će se:

- 2 studenta sukladno Listi reda prvenstva utvrđenoj Pravilnikom o stipendiranju studenata i učenika Općine Blato;

- 1 učenika srednje škole deficitarnog zanimanja: medicinska sestra/medicinski tehničar

- 1 studenta deficitarnog zanimanja -  doktor medicine

- 1 najuspješnijeg učenika/ce završnog razreda Srednje škole Blato, na prijedlog Srednje škole Blato;

Mjesečna stipendija iznositi će 700,00 kuna. S najpovoljnijim kandidatom Općinski načelnik sklopit će Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Natječaj će biti objavljen od 15. srpnja  do 01. listopada 2022. godine.

Natječaj će se objaviti na web stranici Općine Blato (www.blato.hr), oglasnoj ploči Općine Blato, oglasnoj ploči Srednje škole Blato i Radio Blatu.

II.

Prijavu s kompletnom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobno ili poštom (preporučeno) zaključno do 01. listopada 2022. godine na adresu:

OPĆINA BLATO
«Natječaj za stipendije»
Trg dr. Franje Tuđmana 4
20271 Blato

Prijave dostavljene nakon roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati. Nakon završetka natječaja priloženi dokumenti neće se vraćati kandidatima.

Prijedlog Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Općine Blato objaviti će se na oglasnoj ploči u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava. U roku od 8 dana od objave Liste, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na Listu.

III.

KLASA: 602-01/22-01/7
URBROJ: 2117-13-01-22-5
Blato, 13. srpnja 2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl. ing.

Preuzimanje: docZaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022/23


Ispis