Rezultati Stipendije 2023 2024

Dodjela stipendija Općine Blato
za akademsku 2023./24. godinu

Nakon provedenog Natječaja za dodjelu stipendija Općine Blato za školsku/akademsku 2023/2024.godinu utvrđeno je slijedeće:

Natječaj je raspisan za 4 stipendije i to za:

  • 1 učenika srednje škole deficitarnog zanimanja; medicinska sestra/tehničar
  • 2 studenta sukladno Listi prvenstva
  • 1 studenta kao najboljeg učenika Srednje škole „Ivo Padovan“ Blato, na prijedlog Srednje škole „Ivo Padovan“ Blato.

Na Natječaj se javilo 11 studenata i to 10 studenta sukladno Listi prvenstva utvrđenoj prema Pravilniku o stipendiranju studenata i učenika Općine Blato i 1 studentica kao najuspješnija učenica Srednje škole „Ivo Padovan“ Blato, a na prijedlog Srednje škole „Ivo Padovan“ Blato. 

Kako se nitko od učenika nije javio za deficitarno zanimanje medicinska sestra/tehničar, a na Natječaj su se javile 2 studentice koje su upisale Sveučilišni odjel zdravstvenih studija u Splitu, Općinski načelnik donio je Zaključak kojim će stipendirati jednu studenticu Zdravstvenog studija, smjer sestrinstvo kao deficitarno zanimanje.

Za akademsku 2023/24. godinu Općina Blato stipendirati će slijedeće studente:

- Nika Gavranić- PMF Split-biologija i kemija kao najbolju učenicu Srednje škole „Ivo Padovan“ Blato;

- Marijana Borovina - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Split, smjer sestrinstvo (deficitarno zanimanje);

- te 2 studenta sukladno listi prvenstva.

a) Marta Bilić- Fakultet organizacije i informatike Varaždin

b) Marko Žanetić- Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Zagreb

Lista reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Općine Blato utvrđena je prema Pravilniku o stipendiranju studenata i učenika Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj  4/03 i 1/04), a  ista je objavljena na oglasnoj ploči Općine Blato.

U slučaju da bilo koji student odustane od stipendije Općine Blato, stipendiju će dobiti prvi student sa najvišim brojem bodova prema utvrđenoj Listi prvenstva. 

S primateljima stipendije Općinski načelnik sklopiti će Ugovor o stipendiranju, o čemu će isti dobiti pismenu obavijest.

Načelnik Općine Blato također je donio Zaključak, a sukladno Programu odgoja i obrazovanja, da će ostalim studentima koji su se prijavili na raspisani Natječaj, a nisu stekli uvijete za dobivanje stipendije i nisu dobitnici stipendije po nekoj drugoj osnovi dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 265,00 EUR-a po studentu.

Odjeljak za d.d. Općine Blato

Preuzimanje: docLista prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Općine Blato za akademsku god. 2023/2024


Ispis