Odluka Fin Potpora Udruge 2023

Ovom se Odlukom odabiru projekti/programi od interesa za opće dobro i utvrđuju iznosi financijskih potpora udrugama koji su se javili na JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA IZ SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE BLATO ZA 2023. GODINU, a koja će se financirati iz Proračuna Općine Blato za 2023. godinu (Službeni glasnik Općine Blato broj: 12/22).

U 2023. godini iz Proračuna Općine Blato financirati će se provedba programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u ukupnom iznosu od 89.380,00 EUR-a.

Preuzimanje: pdfOdluka o dodjeli financijske potpore temeljem provedenog Javnog poziva


Ispis