Javni Poziv Mladi Opcine Blato 9 2024

Na temelju članka 9. i 10.  Zakona o savjetima mladih (NN 41/14 i 83/23), članka 91. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 2/21) i članka 5. Odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 4/14), Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj 24.  sjednici održanoj dana 15. veljače  2024. godine donijelo je Zaključak o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato.

Javni poziv objavljen je od dana 26. veljače 2024. godine  na službenim stranicama Općine Blato, a rok za predaju kandidata je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Obrazac prijedloga i izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Općinskog savjeta mladih Općine Blato mogu se preuzeti na web stranici Općine Blato www.blato.hr  (Dokumenti/ Natječaji/Natječaji 2024. godina) ili osobno u Općini Blato.


Ispis