Zgrada Opcine

Predmet natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru.
Dozvola na pomorskom dobru može se dati samo gospodarskom subjektu koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju se podnosi ponuda.

  • Rok za dostavu ponude je zaključno do 19. travnja 2024. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave.
  • Ponude se dostavljaju na adresu:
    OPĆINA BLATO, Trg Dr. Franje Tuđmana 4, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: « Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu dozvole na pomorskom dobru – NE OTVARAJ », preporučeno poštom ili u pisarnicu Općine Blato.
    Na omotnici se mora naznačiti naziv i sjedište, odnosno ime i prezime te adresa ponuditelja, te broj lokacije za koju daje ponudu.

Cjelokupni tekst Natječaja te popratnu dokumentaciju preuzmite u nastavku:

pdfJavni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Blato za razdoblje od 2024. do 2028. godine

docObrazac 1

docObrazac 2

pdfGrafički prikaz


Ispis