VARIJACIJE - GLAZBENA ŠKOLA UZMAH

P.I. Čajkovski: "Varijacije na roccoco temu"
Lada Wegan - violončelo
Lidija Zlopaša - klavir