Uspostavljanje lokalnog partnerstava, znanog kao „Lokalna Akcijska Grupa“ kratica (LAG), izvorna je i važna značajka LEADER programa.

 

Prema definiciji i praksi EU, LAG čini partnerstvo civilnih, privatnih i javnih subjekata s određenog ruralnog područja koje čini više susjednih zajednica, a obvezno uključuje predstavnike različitih društveno-ekonomskih kategorija, tj. gospodarske subjekte, udruge građana, znanstvene i stručne ustanove te jedinice lokalne samouprave.

 

Sukladno LEADER Programu i osnivanju Lokalne akcijske grupe na području Dubrovačko-neretvanske županije, a u organizaciji Regionalne razvojne agencije 'Dunea'-e, pozivamo sve zainteresirane na 4. radionicu osnivanja LAG-a, koja će se održati u utorak, 13. rujna 2011.god., u Vijećnici Općine Blato, s početkom u 11 sati.


Ispis