SEMINAR "UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM"

 Cilj seminara bio je upoznati sudionike sa mogućnostima korištenja sredstava predpristupnih fondova Europske unije, te na konkretnim primjerima steći znanja o mogućnostima kandidiranja projekata od značaja za razvoj naših lokalnih zajednica. Seminaru su se odazvali predstavnici Općine Blato, Općine Vela Luka, poduzeća Blato 1902 d.d. i  Montmontaža Greben d.o.o., predstavnici Osnovne škole Korčula i Gradskog muzeja Korčula. U praktičnom radu pokušali smo osmisliti projekte od same projektne ideje do izrade logike matrice i proračuna samog projekta i to na projektima zaštite okoliša i poticanju konkurentnosti gospodarskih subjekata u djelatnosti poljoprivrede i brodogradnje. Predavači na seminaru bile su voditeljica međunarodnih projekata Regionalne razvojne agencije Andrea Novaković i manager upravljanja kvalitetom Jagoda Udženija, a po završetku seminara, radnom sastanku sa načelnikom Ivom Gavranićem pridružila se i direktorica regionalne razvojne agencije Ane Sindik, na kojem su sastanku dogovoreni predstojeći razvojni programi od interesa za Općinu Blato i mogući način njihove realizacije uz stručnu pomoć razvojne agencije DUNEA-e.

Ispis   E-mail