Na taj način bi se znatno smanjila količina miješanog komunalnog otpada u spremnicima na javnim površnama, odnosno na odlagalištu “Sitnica” jer je opće poznato da biotpad čini trećinu kućnog otpada.

Biootpad u domaćinstvu koji se može izdvojiti u vrtni komoster čine kore i ljuske od voća i povrća, ostaci kruha,, ljuske od jaja, talog kave,, vrećice od čaja, listovi zelja, lišće sa drveta, uvelo cvijeće, zemlja iz lonca za cvijeće, otpalo voće, piljevina, ostaci korova, otkos trave, kosa, dlaka, papirnate maramice i sl.

tekst i foto: Eko d.o.o.

alt

alt


Ispis