Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, objavila je POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Poziv imaju udruge i ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture i imaju sjedište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te jedinice lokalne samouprave.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica) koje se nalaze na web stranici http://www.dubrovnik-neretva.hr.

Prihvaćeni programi sufinancirat će se kroz Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije u 2018. godini, a prema mogućnostima Proračuna Županije.

Poziv je otvoren od 05. veljače do 06. ožujka 2018. godine.

 

ODJELJAK ZA D.D.

OPĆINE BLATO


Ispis