Hak

Osnivački  dokument "DRUŠTVA ZA PROMET" 1910.g.

drustvo1.jpg (107827 bytes)

drustvo2.jpg (118493 bytes)

auto.jpg (54795 bytes)13. veljače navršava se 35 godina od osnivanja Auto kluba Blato. Kad govorimo o tradiciji automobilizma u Blatu, svakako valja spomenuti do sada najstariju poznatu vozačku svjedodžbu iz 1912. godine u posjedu Juretić Šimuna te prve prijevozničke tvrtke osnovane kao dioničko društvo 1910. «DRUŠTVO ZA PROMET» sa ciljem prijevoza tereta između općina Blato i Vela Luka. Društvo je bilo u vlasništvu četvorice osnivača i dioničara, te je isto posjedovalo jedno teretno vozilo.

Kontinuitet auto klubova u Hrvatskoj započinje'.lipnja 1906. godine u Zagrebu osnivanjem prvog auto kluba (među svega nekoliko sličnih klubova u cijeloj Evropi). Slijedi osnivanje prvog hrvatskog motokluba 1921.g te Automobilističko motoklicističkog saveza Hrvatske osnovanog 1946. godine. Slijedi osnivanje Auto moto saveza Hrvatske 1948. godine, te napokon osnivanje Hrvatskog auto kluba u Puli 1991. godine.

vozaci.jpg (43200 bytes)Prednik današnjeg Auto kluba Blato, je Šoferska sekcija u sklopu Narodne tehnike na čijem čelu je bio entuzijast Leopold Juretić. Gospodin Juretić je još 1951. uspješno organizirao tečaj auto škole za 12 polaznika. Od tada sa kraćim pauzama ne prestaje aktivnost obuke i polaganja vozačkih ispita. 

 

Auto klub Blato osnovan je 1969. i djeluje u sklopu Auto moto saveza Hrvatske. Prvi predsjednik kluba je upravo gosp. Leopold Juretić. 
Kasnije 1991. raspadom države i raspadom Auto moto saveza, nastaje Hrvatski Auto klub, a Auto klub Blato od 1.sječnja 1995. godine stječe status lokalnog autokluba u asocijaciji s Hrvatskim auto klubom.

otvaranje1.jpg (44045 bytes)Od osnivanja 1969. u klubu se priprema i školuje prvi kadar za obuku (instruktori) i prva vlastita auto škola za obuku vozača «B» kategorije počinje s radom 27.veljače 1973. godine. Škola vrši obuku kandidata i organizira polaganje ispita vozača «B» kategorije za stanovništvo s područja Blata, Čare, Smokvice i Vele Luke te na susjednim otocima Hvar, Vis i Lastovo. Od 1976. godine, škola vrši obuku i vozača «A» kategorije. 1994. godine škola dobija rješenje za obuku vozača «C» kategorije na području otoka Korčule. 

poligon1.jpg (38581 bytes)Pored obrazovne djelatnosti, izuzetan doprinos Autokluba Blato je izgradnja stanice za tehnički pregled vozila, prve na jadranskim otocima. U sklopu stanice, izgrađen je i poligon za obuku vozača, te zgrada sa servisnom radionicom i učionicom. Klub također organizira obuku vlastitog stručnog kadra (kontrolora) za obavljanje tehničkog pregleda koji je nužan za rad stanice. Stanica službeno počinje s radom 13.lipnja 1970. godine. U stanici se obavljaju tehnički pregledi vozila s područja otoka Korčule te uz pomoć mobilne opreme, vrše se terenski tehnički pregledi na otocima Hvar i Lastovo.

poligon2.jpg (34269 bytes)Period od osnivanja Automoto društva, do 1978. g . možemo nazvati «Zlatnim dobom» . To je period intezivnog rada vec spomenutih djelatnosti obuke, tehničkog pregleda, servisa, u radu je vlastita vučna služba i pomoć na cesti. Društvo tada broji 11 stalno zaposlenih i 150 registriranih članova. Organiziraju se brojne akcije od kojih svakako izdvajamo obiteljsko izletnički reli Blato-Sutjeska startan 23.travnja 1976. godine. 

Auto klub Blato je kao udruga građana od posebnog društvenog interesa sa zadaćom osposobljavanja vozača za vozila na motorni pogon, zaštita svojih članova odnosno svih sudionika u prometu.
Auto klub danas ima tri stalno zaposlena djelatnika, i 57 registriranih članova. Djelatnosti koje obavlja jesu: obuka vozača A i B kategorije, organizira polaganje ispita, vrši osiguranje vozila, u suradnji sa Hrvatskim auto klubom Zagreb, organizira preventivne tehničke preglede za svoje članove. 

- o o o -

svi.jpg (53146 bytes)

20 godina rada stanice za teh.pregled

Na osnivačkoj skupštini društva 1969.g. izabrani su slijedeće osobe na funkcije u društvu:

Leopold Juretić (pok) - predsjednik
Ante Marinović Šarenko - podpredsjednik
Ante Suličić Bebo (pok) - tajnik
Blagajnik Marin Žabica - blagajnik
Josip Kapor - predsjednik komisije vozača
Nikola Bratić - predsjednik komisije za obuku mladeži
Paval Bosnić Franjas - predsjednik komisije za turizam i šport
Drage Žabica - predsjednik komisije za rad s članovima

Nadzorni odbor:
Milijana Telenta - predsjednik
Franko Žanetić Pudarić - član
Ante Milat Knez (pok) - član

- o o o -

Današnji sastav izvršnog odbora Društva:

Petar Šeparović Čičo - predsjednik
Petar Joković - dopredsjednik
Nikša Milat Luketa - tajnik
Marko Milat Luketa - član
Frano Anić - član


Nadzorni odbor
Vilma Cetinić - predsjednik
Silvana Simoni - član
Nikica Žaknić - član

Stegovni sud
Jerko Andrijić Antuna - predsjednik
Ivan Tomić - član
Dinko Oreb - član