PREDSTAVLJANJE DR.SC. DINKA RADIĆA BLATSKO POLJE - LOKVICA, NALAZIŠTE IZ MLAĐEG KAMENOG DOBA

U programu povodom Dana Općine Blato u maloj dvorani doma kulture 30. travnja sa početkom u 20:30 sati održano je predavanje dr.sc. Dinka Radića Blatsko polje – Lokvica, nalazište iz mlađeg kamenog doba.

Na samom početku programa sve prisutne pozdravio je zamjenik načelnika Perica Bačić, a nakon toga je dr. sc. Dinko Radić održao predavanje o arheološkom lokalitetu Lokvica koji je dugo vremena bio nepoznat javnosti. Sama Lokvica je jedna od najravnijiih i najplodnijih površina Blatskog polja s većim brojem danas aktivnih bunara. Godine 2015. i 2016. s površine vinograda obitelji Franulović Prcalo prikupljena je veća količina zanimljivih arheoloških predmeta. Potaknut tim nalazima dr.sc. Dinko Radić je predvodio iskapanje sonde na području Lokvice .

Lokvica je za sada jednino poznato i prvo istraživano neolitičko nalazište na otvorenom na Korčuli i okolnim otocima. U to doba na Lokvici se nalazilo naselje lokalnih stočara koji su prehranu dopunjavali lovom i ribolovom, a buduća istraživanja će pokazati u kolikoj su mjeri obrađivali zemlju. Za sada je potvrđena gospodarska, ali i kulturna povezanost Lokvice sa susjednim lokalitetima te s jugom Apeninskog poluotoka i njena pripadnost širem Jadransko – jonskom krugu srednjoneolitičke slikane keramike.

alt

alt

alt

alt