OBAVIJEST VLASNICIMA KUĆNIH LJUBIMACA (PASA)

NA TEMELJU ČLANKA 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., i 67. ODLUKE O KOMUNALNOM REDU OPĆINE BLATO (SL. GL. 9/90), RADI ODRŽAVANJA ČISTOĆE I KULTURNOG IZGLEDA NASELJA IZDAJE SLJEDEĆU


O  B  A  V  I  J   E  S  T

 

VLASNICIMA KUĆNIH LJUBIMACA (PASA):

1. DOZVOLJENO JE DRŽATI PSE KOJI SU CJEPLJENI, UPISANI U UPISNIK PASA I OZNAČENI SUKLADNO PROPISIMA O VETERINARSTVU.
2. NEUPISANE I NEOZNAČENE PSE ZABRANJENO JE DRŽATI.
3. PSI KOJI SE KREĆU IZVAN ZATVORENOG ILI OGRAĐENOG PROSTORA BEZ NADZORA PRATIOCA PODLIJEŽU HVATANJU I ZBRINJAVANJU U SKLONIŠTU ZA ŽIVOTINJE .
4. ZABRANJENO JE IZVOĐENJE PSA BEZ POVODNIKA, BRNJICE TE DRUGIH ELEMENATA KOJI SLUŽE ZA ODRŽAVANJE KONTROLE NAD PSOM.
5. NA PODRUČJU NASELJA BLATO ZABRANJENO JE IZVODITI PSE NA ZELENE POVRŠINE KOJE SU UREĐENE KAO CVIJETNJACI ILI TRAVNJACI, GROBLJA I POVRTNJACI, ISTO TAKO ZABRANJENO JE PUŠTANJE PASA PO JAVNIM POVRŠINAMA BEZ NADZORA.
6. ZBOG ZDRASTVENIH, HIGIJENSKIH I DRUGIH RAZLOGA ZABRANJENO JE DOVODITI PSE U OBJEKTE JAVNE NAMJENE.

UKOLIKO SE VLASNICI KUĆNIH LJUBIMACA (PASA) NE BUDU PRIDRŽAVALI  ODREDBI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU BITI ĆE KAŽNJENI SUKLADNO ČLANKU 144. TOČKA 10. ODLUKE O KOMUNALNOM REDU OPĆINE BLATO (SL. GL. 9/90)
KOMUNALNO REDARSTVO