IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

Općina Blato je 07. svibnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila javno nadmetanje za postupak „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Blatu“.

Detalje objave mogu se pronaći na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave i  u Općini Blato.

 

 

Općina Blato

Općinski načelnik