OPĆINI BLATO ODOBRENA BESPOVRATNA SREDSTVA U VISINI 1.839,867,00 KUNA

U sklopu ESF Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kao i natječajne dokumentacije za otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" UP.02.2.2.08., Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, donijelo je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava Općini Blato za projekt "Uspostava novih usluga i jačanje kapaciteta dječjeg vrtića na području općine Blato".

Za navedeni projekt Općini Blato, kao prijavitelju, i Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Blato, kao projektom partneru, dodijeljena su bespovratna sredstva u visini 1.839.867,00 kuna u 100% intenzitetu potpore, a vrijeme provedbe projekta je 30 mjeseci.

Projektom je planirano uvođenje 6 novih programa rada, zapošljavanje 3 odgojitelja zbog provođenja produženog boravka i smjenskog rada, 1 odgojitelja za rad s djecom s posebnim potrebama, te 1 pedagoga, 1 kuhara i 1 spremačica na pola radnog vremena. Također je predviđeno angažiranje logopeda i stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila za rad sa djecom s teškoćama u razvoju, koji će uz pomoć pribavljene opreme pružati stručnu pomoć. Na projektu će još sudjelovati vanjski suradnici 1 kineziolog, 1 profesor stranih jezika i 1 profesor likovne i glazbene umjetnosti. Od planiranih aktivnosti predviđeno je još pohađanje edukacija odgojno-obrazovnih radnika, te nabavka didaktičke opreme za opremanje sportske dvorane i prostorija dječjeg vrtića, sa svrhom poboljšanja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Blato i jačanja kapaciteta Dječjeg vrtića Blato. Projekt je pripremila BLARA d.o.o. u suradnji sa Općinom Blato i Dječjim vrtićem Blato.

BLARA D.O.O.